Hale z płyt a bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Last modified date

W naszym kraju możemy zaobserwować tendencję odchodzenia od budowy budynków przemysłowych techniką tradycyjną (murowaną) oraz stawianie na hale wykonane z płyt obornickich realizowanych technologią łatwej obudowy. Proces zmiany na rynku architektury produkcyjnego wywołało sporo elementów, a impulsem bezpośrednim stała się akcesja naszego kraju do Unii Europejskiej.

To w tej chwili wtedy rodzime przedsiębiorstwa uzyskały swobodny dostęp do zewnętrznych rynków (Wspólnota zakłada swobodę przepływu osób, obsługi, kapitału i towarów). Zachodni odbiorcy wyjątkowo nadzwyczaj szybko przekonali się do produktów znad Wisły - niedrogich i użytecznych jakościowo. Wzrosło jednym słowem zapotrzebowanie. Popyt zaczął być tak ogromny, iż bez powiększania mocy przemysłowych nie zostałby zaspokojony, co groziło utratą klientów na rzecz podmiotów z Węgier, Słowacji i Czech.

Na to nie mogliśmy sobie zezwolić, przeto zapoczątkowano stawiać hale stalowe. Dlaczego obecnie takie obiekty? Hale z płyt obornickich posiadają niemało przymiotów, do jakich przynależą m.in.: króciusieńki termin budowy, małe koszty inwestycji, którą możemy spełniać całkowity rok, małe koszty utrzymywania, stabilność rynku produktów ze stali (w przeciwieństwie do tradycyjnego rynku materiałów budowlanych).

Wybierając montaż hali z konstrukcją metalową, nie wolno zapomnieć o trafnym wyborze dostawcy. Nie gorzej zainwestować w droższego, za to sprawdzonego i solidnego, niżeli tańszego, którego jakość produktów będzie wątpliwa i tak naprawdę przyniesie więcej problemów niżeli korzyści. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe konstrukcji wspominamy na końcu, jednak z pewnością nie jest to ostatnia sprawa na liście wymagań. Warto rozważyć różne rodzaje płyt i brać pod uwagę i odporność ogniową.

admin